Refleks: bruker "kidsa" det?

Det virker som om mange voksne har oppfatningen at ungdommer ikke bruker refleks i det hele tatt. Men er dette sant?

Av Martin Limkjær, skrevet 03.01.23


Løkka Posten har snakket med to elever og en lærer, som delte sine erfaringer rundt refleks, og bruk av dette.

"Jeg er ikke veldig mye ute, men når jeg er ute på hyss bruker jeg refleksjakka mi", sier Cornelius Evander Rødvik-Hansen, elev ved 10. trinn på Bakkeløkka.

Markus Røgeberg Jacobsen pleier også å bruke refleks når han er ute. Men han er også delvis enig med de voksne i oppfatningen om at ungdom ikke bruker refleks:

"Det er jo riktig. De tenker på livet til ungdommene, og de blir opprørte når de kommer med unnskyldninger som at det ikke ser kult nok ut."

Lars Talas er lærer ved Bakkeløkka, og mener at ungdom i dag bruker refleks for lite: "Det er noen som har det sydd på klærne, men generelt er de for dårlige til å bruke refleks."

Og det virker som om Lars har rett. I en spørreundersøkelse vi har utført blant elever på skolen, svarer kun 15% at de pleier å bruke refleks, og over halvparten bruker sjelden, eller aldri refleks når det er mørkt ute.


Cornelius i sin "episke" refleksjakke. FOTO: Martin Limkjær

Så da er det avklart: De fleste av ungdommene i dag bruker ikke refleks til vanlig. Men hvorfor er dette tilfelle?

Når spurt om hvorfor de ikke bruker refleks, svarer de fleste enten "Jeg glemmer det", eller "Det ser tullete ut".

Dette er Cornelius uenig i: "Refleks ser ikke tullete ut, i hvert fall ikke min refleksjakke. Refleks ser episk ut."

Markus mener at det kommer an på hva slags refleks man bruker, og at et eksempel på tullete refleks ville vært refleksbukser.

Lars og andre voksne mener at dagens ungdom er for dårlige til å bruke refleks, noe de delvis har rett i. Cornelius og Markus er enige med de voksne, og synes at tenåringer ikke tenker seg om, før de risikerer livene sine.