Bakkeløkka – Lokalt omdømme

Anna K. Storsul, Elev 9A Bakkeløkka Ungdomsskole

Bakkeløkka Ungdomsskole

Som elev på Bakkeløkka Ungdomsskole, har jeg et klart inntrykk av hvordan skolen er, men jeg innså at ikke alle på Nesodden har de samme erfaringene. Jeg vil undersøke omdømmet til skolen og hva slags inntrykk elevene har gitt til vårt nærområde.

Skolen har hatt det litt problematisk i fortiden med blant annet næringslivet på Fagerstrand. Det har vært flere tidligere rapporter om hærverk, tyveri og krenkelser av ansatte. I tillegg til dette har det vært flere saker om røyking og snus, samt andre avhengighetsskapende dopingmidler funnet i området rundt skolen.

Det var allikevel en overraskelse for meg når jeg oppdaget at dette er hva som har dannet hele omdømmet til baseskolen vår. Jeg møtte en dame på Fagerstrand her om dagen. Hun forklarte meg at skolen har et rykte om at elevene har rus- og alkoholproblemer, samt mye festing og drikking i alt for ung alder.


«Jeg har hørt rykter om drikking og rus på skolen» - anonym.»


Lokale meninger

Jeg bestemte meg for å gå rundt i nærområdet og spørre en rekke lokale mennesker i alle aldere om deres inntrykk av skolen. Dette var resultatet. 50% av de jeg spurte påstod at forsøplingen rundt skolen har påvirket nærmiljøet mer og mer. De mente at elevene ikke tenkte på hvor de kastet søppel, og at de hadde skapt et dårlig rykte for hele skolen. Enkelte fortalte meg også om hærverk, sparking i dører, egging av hus, og til og med trakassering. Dette er et inntrykk som fort sprer seg blant mennesker i nærmiljøet, som gjør at mange uskyldige elever får et ufortjent stempel.

Dårlig miljø var også noe som ble nevnt mye. Flere av intervjuobjektene i spørreundersøkelsen sa at de hadde hørt mye rykter om dårlig eller tøft miljø blant elevene.

Til sammen var det allikevel en større andel av mennesker som ikke hadde et svar. Dette kan si oss to ting; enten er ingen mening en god mening, eller så er elevenes interaksjoner med nærmiljøet svært begrenset.


Mangel på fritidstilbud

Hele 70% av de lokale jeg snakket med tok opp mangelen på fritidstilbud. De fleste mente at den dårlige oppførselen til elevene rundt i nærområdet på kvelden, var grunnet mangel på aktiviteter. Én av damene jeg snakket med, hadde selv jobbet mye med elever i sin tid. Hun sa at elever trenger et tilbud som blir tilpasset til alle.

«En åpen modell.»

Hun sa at dette tilbudet ville hjelpe elever med forskjellige interesser, sosiale og antisosiale osv. med å finne en aktivitet på kveldene, samt sosialisere mer med hverandre. Dette skulle bedre miljøet på skolen.

Dette tror jeg er en god ide som kan hjelpe en del av elevene på skolen med å finne andre med samme interesser, og gi dem et sted å tilbringe kveldene sine.