Bakkeløkka 20 år!

Av: Elevene ved valgfag medier og kommunikasjon 2023

Starten

Kilde: udir

August 2002. Første skoledag på Bakkeløkka Ungdomsskole. Mye var i ustand. Mange lys og lamper fungerte ikke. Det var ingen bøker eller papir. Møbler manglet også. Mange var usikre på det ganske nye konseptet «base-skole».


De tradisjonelle klasserommene var borte. Byttet ut med åpne landskap, i tillegg til små og store grupperom. Skolen åpnet for nye typer undervisning, hvor elevene skulle ha større valgfrihet og fleksibilitet i skolehverdagen. I stedet for tradisjonelle klasser, kunne elevene dele seg i grupper etter interesse, hvor undervisningen fokuserte på temaer som kreativitet, idrett, realfag, samfunnsfag, historie eller språk.


Arkitektene som designet Bakkeløkka var ambisiøse, nytenkende og optimistiske. Kanskje litt for optimistiske. Kanskje tenkte de ikke nok på hvem som skulle bruke bygget. For elever og lærere var det utfordrende å forstå og ta i bruk alle de nye mulighetene med en gang. Mange av funksjonene som ble laget for skolen, ble byttet ut med mer tradisjonell undervisning. Bakkeløkka har mye potensial som kanskje har blitt ubrukt og glemt gjennom årene.


Det er Mette som forteller om den første tiden på Bakkeløkka. I tillegg til Atle, Kjetil og Anne, er Mette en av de som var der da det skjedde, og som nå har fulgt Bakkeløkka gjennom 20 skoleår.


-Les også intervju med «Bakkeløkka-originalene» Anne og Atle.


Jubel på Bakkeløkka

Kilde: Akershus Amtstidende

Til tross for noen utfordringer i starten, og noe ubrukt potensial, har Bakkeløkka gjentatte ganger blitt hedret for skolebygget. Skolebyggprisen er en pris som ble opprettet i 1998 for å motivere til å bygge bedre skolebygg i Norge.


I 2002 ble Skolebyggprisen tildelt Bakkeløkka ungdomsskole i Nesodden i Akershus, og Bakkeløkka ble beskrevet som «vakrest i landet» av utdanningsnytt.no.




Det var nettopp Bakkeløkkas unike arkitektur med åpne landskap og alle mulighetene det skulle gi elevene som sikret Bakkeløkka prisen. Utdanningsminister Kristin Clemet (H), som senere besøkte Bakkeløkka, delte ut prisen, som på det tidspunktet var på totalt 250.000 kroner.


Kilde: Akershus Amtstidende

Av samme grunn ble også Bakkeløkka utpekt som en demonstrasjonsskole av Utdanningsdirektoratet i 2005. Som demonstrasjonsskole fikk Bakkeløkka nye 500.000 kr og mye nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. Tidligere rektor Gro Gytri viste blant annet frem skolen på en europeisk skolekonferanse i Sveits.

Bakkeløkka – Mobilskole

Bakkeløkka ungdomsskole ble i 2013 Nesoddens første mobilskole, og var også tidlig ute på landsbasis. Selv om det heter «mobilskole», betyr det ikke at bruk av mobiltelefoner for elever på skolen er tillatt, men at i stedet for meldingsbok vil ansatte fra og med 2013 kontakte foreldre via telefonen. Daværende rektor Gry Gytri var veldig begeistret over dette og sier i en artikkel i Amtstidene blant annet at hverdagen vil være mye lettere.


Kilde: Akershus Amtstidende

En mobilskole går ut på at lærere kan logge på en nettside og med et par tastetrykk nå ut til alle ansatte og foreldre på veldig kort tid. Foreldre kan også sende melding rett til læreren om barnet skal for eksempel være hjemme fra skolen.


Det er mange fordeler med en mobilskole, og det var ikke like populært da som det er nå. Bakkeløkka skole ble den første mobilskolen på Nesodden. Med denne nye forandringen ble flere ting lettere, blant annet kommunikasjon mellom lærere og foreldre. Flere lærere har sagt at det gjorde det lettere å ha foreldre- og elevsamtaler fordi flere foreldre møtte opp etter å ha fått beskjed om det på telefonen, i stedet for i meldingsboka.

Miljøbasen

«Miljøbasen» har vært en del av skolen siden oppstart for 20 år siden, men den har ikke alltid vært som i dag. Lenge var det kun et lite verksted, og til tider var ikke basen i bruk i det hele tatt.


Foto: Elev

Miljøbasen, slik vi kjenner den i dag, ble laget i 2022 for at elevene skulle få et sted å være i lunsjen og etter skolen. Christoffer, som jobber som miljøarbeider på Miljøbasen, forteller: Det var verkstedet som ble til det første oppussingsprosjektet. Før verkstedet ble oppusset, måtte det tømmes for all søppel og ting som lå fylt opp der inne. Og etter dette kom, så ble det tomme møterommet med kun noen stoler og bord foran verkstedet «omgjort» og ble til miljøbasen.


Da miljøbasen var «omgjort», var det på tide å kjøpe ting man skulle ha der inne. For å få penger fikk miljøbasen penger fra sponsorer og skolen, mange av møblene, som for eksempel bordet foran TV-en, ble bygd inne i verkstedet. Dette endte opp med den miljøbasen vi har i dag.


Etter at miljøbasen ble ferdigbygd og var «up and running», ble det et sted for ungdommene på Bakkeløkka å henge etter skolen eller i skoletiden for å enten gjøre lekser eller skolearbeid, spille brettspill, bordtennis, PlayStation, arcadespill, Nintendo Switch eller mange av de andre populære aktivitetene Miljøbasen i dag tilbyr.

Tradisjoner

I likhet med elever, har mange tradisjoner kommet og gått på Bakkeløkka. Tradisjonen med å ha åpne baser og annerledes undervisning lever i beste velgående i dag, og er nok en tradisjon som vil vedvare. Det samme vil kanskje allmøtene før ferier og juleballet.


Kilde: Akershus Amtstidende

En tradisjon som mange av dagens elever kjenner til, men selv ikke har vært med på, er de mange teateroppsetningene som har vært på skolen. Dagens elever har kanskje sett eller hørt om oppsetninger som Ronja Røverdatter, Charlotte og Sjokoladefabrikken, Gummi-Tarzan, Heksene eller Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen.


I årene 2008 til 2012 hadde også Bakkeløkka en vennskapsskole i Whitby, som ligger i Yorkshire i England. Elever på Bakkeløkka kunne reise på utveksling til og få oppleve skole og kultur i et annet land allerede på ungdomsskolen.


Også Bakkeløkka-festivalen har vært arrangert flere ganger tidligere. Tradisjonelt ble den arrangert av 8. trinn for å samle inn penger til en like tradisjonell kanotur året etter.


Mye gøy har foregått på Bakkeløkka, og det vil det også fremover. Nye tradisjoner og glede vil skapes på en skole i konstant utvikling. Kanskje er det FIFA-turnering som blir det nye store? Kanskje vil noen gamle tradisjoner komme tilbake, som noen tidligere elever ved skolen har gjort.


I dag har Ingrid, Simon, Joakim og Silje, som alle har vært tidligere elever, kommet tilbake til skolen for å jobbe på Bakkeløkka. Alle fire sier at Bakkeløkka er verdens beste skole, både for elever og lærer, og det er vi i Løkkaposten helt enige i!